Politika privatnosti

Firma IP House d.o.o. je specijalizovana za pružanje kompletnih IT usluga domaćim i stranim kompanijama. Višegodišnje iskustvo stekli smo u radu sa mnogobrojnim državnim institucijama, ustanovama kulture, Ujedinjenim nacijama, nevladinim organizacijama, kao i vodećim domaćim i stranim kompanijama. Iz potrebe poslovnih ljudi da imaju neograničenu i pristupačnu komunikaciju sa celim svetom nastao je VoIP2Cloud

Naša želja je da VoIP2Cloud bude model ili primer poslovanja drugim IT kompanijama jer iskreno verujemo da tehnički napredak, znanje i IT tržište idu u istom pravcu, kojim smo krenuli i mi.

Želimo da stalnom edukacijom zaposlenih, kao i razmenom know – how iskustava, ostvarimo iskren i profesionalan odnos sa klijentima, kroz savremenu i efikasnu podršku i stalno podizanje kvaliteta usluge.

Želimo da ostvarimo profitabilni rast do 2022. i posle toga. Kako bismo to ostvarili, moramo još više da se fokusiramo na uvođenje novih servisa i tehnologija, da budemo inovativniji i da se stalno usavršavamo. Takođe, nameravamo da promovišemo održivost i kompetentnost svih servisa koje nudimo, da stalno usavršavamo naše poslovne procese i aktivnosti, sa željom da steknemo lidersku poziciju na tržištu za tehnologije koje promovišemo i primenjujemo.

Rukovodstvo organizacije definisalo je ovu politiku, sa ciljem zaštite poverljivih informacija društva, klijenata, zaposlenih, dobavljača i drugih zainteresovanih strana, kao i dostupnosti informacione imovine pri obavljanju poslovnih aktivnosti.

Briga o poverljivim informacijama

Da bismo potvrdili poverenje klijenata, kroz definisanje poslovnih rešenja, stručno vođenje projekata i prisutnost tehničke podrške, brinemo o zaštiti poverljivih podataka i dokumenata klijenata i same kompanije u svim našim poslovnim procesima. Posedujemo ISO27001 sertifikaciju koja garantuje bezbednost informacija.

Menadžment incidentima

Efektivan sistem menadžmenta incidentima ostvaruje se preko ciljeva bezbednosti informacija, koji obuhvataju: primenu bezbednosnih uputstava, preispitivanje bezbednosnih rizika, primenu kontrolnih mera za smanjenje bezbednosnih rizika, analizu bezbednosnih incidenata, primenu pouzdanih IT rešenja i usavršavanja znanja za oblast bezbednosti informacija.

Obezbeđenje kontinuiteta poslovanja

Organizacija obavlja svoje poslovne aktivnosti sa integritetom i usklađenošću sa važećim zakonskim propisima koji se odnose na rad firme, a posebno smo fokusirani na virtuelizaciju i redundantnu konektivnost koja bi dovela do nesmetanog rada klijenatskih servisa, čak i u slučajevima prestanka rada vitalnih funkcija unutar organizacije.

Prikupljanje podataka

Vrsta i količina podataka koje primamo i čuvamo zavisi od načina na koji koristite sajt VoIP2Cloud.

Možete da pristupite većini stranica na sajtu VoIP2Cloud bez otkrivanja Vašeg identiteta ili bilo kog podatka o ličnosti. Naši mrežni serveri prikupljaju anonimne logove tokom korisničke posete sajtu VoIP2Cloud kako bi nas snabdeli korisnim informacijama za njeno unapređenje. Ni u jednom od logova ovog tipa ne postoje vaše lične informacije, ali postoje informacije o vašoj IP adresi i pojedinim podešavanjima operativnog sistema. VoIP2Cloud sajt koristi kolačiće kako bi vam obezbedio što bolje korisničko iskustvo.

Ne prikupljamo podatke o ličnosti (kao što su ime, adresa stanovanja, broj telefona ili adresa elektronske pošte) putem sajta VoIP2Cloud osim ukoliko vi odlučite da nam ih ustupite. Ovi podaci se skupljaju isključivo kada vi dobrovoljno popunite neki od formulara za kontakt na stranam paketa ili kontakt stranama, kao i kada izvršite porudžbinu sa sajta VoIP2Cloud. Podaci koje prikupljamo o vama su čuvani na serverima koji imaju najviši nivo zaštite i garantujemo za bezbednost vaših podataka. Vaši lični podaci će se čuvati u tajnosti. Koristiće se samo u svrhe za koje su preuzeti, kako je drugačije objašnjeno na sajtu VoIP2Cloud, ili ukoliko je potrebno radi našeg usaglašavanja sa zakonskim obavezama i obavezama revizije.

VoIP2Cloud sajt nema mogućnost za unos informacija o kreditnim karticama ili brojevima bankovnih računa, pa samim tim ne skladišti informacije tog tipa.

Yealink uređaji koji se poruče preko VoIP2Cloud sajta imaju garantni rok koji je definisao uvoznik ili sam proizvođač. VoIP2Cloud ne vrši servis uređaja kao i zamenu uređaja, već to radi ovlašćeni distributer ili partner VoIP2Cloud kompanije.

Dana: 20.11.2018.

Direktor organizacije,

Nikola Gavrilović